Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2014

reddunes
20:28
4836 7b3f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacinnamomum cinnamomum

February 18 2013

23:14

February 13 2013

reddunes
22:46
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viacinnamomum cinnamomum

February 09 2013

reddunes
15:53
0834 a9c6
Reposted fromcinnamomum cinnamomum

February 08 2013

reddunes
22:59
2865 99b5
Reposted frompiksele piksele viafatu fatu
reddunes
22:57
Reposted fromaura-lunaris aura-lunaris

February 07 2013

reddunes
23:16
Krąży starożytny chiński mit o Czerwonej Nici Losu. Mówi on o tym, że bogowie przepletli czerwoną nić wokół naszych kostek i połączyli ją z tymi ludźmi, których przeznaczenie każe nam poznać. Nić ta może się zacieśniać i plątać, nigdy jednak nie pęknie. (touch)
Reposted fromposzum poszum viafatu fatu
reddunes
23:12
1970 f5db
reddunes
23:09
Reposted frommajkey majkey viafatu fatu

February 01 2013

reddunes
22:58
8507 0897 500
Reposted fromcinnamomum cinnamomum
reddunes
22:57
1413 1ff8
Aho!
Reposted fromstonerr stonerr viacinnamomum cinnamomum
reddunes
22:54
7760 8fac

I advise you not to wait until a strong emotion comes before beginning the practice. You'll surely forget to do it.
Learn it right now.
Practice fifteen minutes every day.

Sit or lie in a stable position and practice mindful breathing.
Enjoy your in-breath and your out-breath, and focus your attention on the abdomen.
Belly breathing can be very deep, very slow, and very powerful.
If you continue doing this for three weeks, you'll develop the right practice.
Then, when a strong emotion arises, you'll remember the practice and you will succeed in soothing your emotion.
Each time your emotion becomes a little less powerful. You don’t have to fight; you just allow the energy of mindfulness to embrace your emotion.
Then it will weaken and go back to the depths of your consciousness.

~Thich Nhat Hanh
Reposted fromeldrianne eldrianne viabirke birke

January 30 2013

reddunes
22:18

January 26 2013

reddunes
17:35

January 25 2013

reddunes
19:44

January 22 2013

reddunes
22:32
w prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to,żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniła.
Reposted fromjajebie jajebie viaraindrops raindrops
reddunes
22:31
22:31
1361 8444 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viacinnamomum cinnamomum
reddunes
22:30
1260 401c
wierzę w to 
Reposted fromoluha oluha viafashionette fashionette

January 19 2013

reddunes
23:15
“It’s doing nothing that’s the enemy”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl